1,866 pusat mengundi akan dibuka esok di Sarawak

Sebanyak 1,866 pusat mengundi melibatkan 3,555 saluran pengundian akan dibuka untuk pilihan raya negeri Sarawak ke-12 esok.

Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Datuk Ikmalrudin Ishak berkata seramai 46,565 petugas akan bertugas bagi memudahkan proses pengundian yang akan diadakan dari 7.30 pagi hingga 5 petang.

“Seramai 1,213,769 pengundi akan membuang undi esok. SPR berharap pengundi dapat menunaikan tanggungjawab mereka untuk keluar mengundi,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Beliau berkata pengundi diwajibkan memakai topeng muka, diperiksa suhu badan, menggunakan pembersih tangan, merekod kehadiran dan mengamalkan penjarakan fizikal.

“Hand sanitizer akan disediakan di semua pusat mengundi dan pengundi perlu melalui empat stesen iaitu pintu masuk utama, pintu masuk saluran mengundi, di dalam saluran pengundian sebelum keluar dari pusat mengundi.

“Petugas SPR akan memantau pergerakan pengundi bagi memastikan garis panduan ini dipatuhi semasa berada di pusat pengundian,” katanya.

Ikmalrudin berkata pengundi yang mempunyai simptom dan tidak melepasi saringan suhu badan akan dibenarkan mengundi di khemah khas yang dipantau pegawai kesihatan.

“Mereka yang merupakan orang dalam pengawasan (PUS) dan orang dalam siasatan (PUI) dan ingin mengundi perlu mendapatkan kelulusan daripada Pegawai Kesihatan Daerah untuk pergi ke pusat pengundian,” katanya.

Dalam pada itu, SPR turut mengingatkan semua pihak khususnya pengundi, calon dan kakitangan yang ingin memasuki pusat pengundian esok supaya tidak memakai baju, topi, topeng muka atau membawa bahan yang memaparkan nama, simbol dan gambar parti atau calon yang bertanding, atau berkempen. bahan dan sebarang slogan atau slogan kempen ke pusat pengundian.

Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar, Ikmalrudin berkata kakitangan SPR telah memeriksa semua peralatan seperti peti undi, dakwat kekal dan kertas undi bagi memastikan ia lengkap dan dalam keadaan baik.

Beliau turut menasihatkan semua pengundi supaya keluar mengundi pada masa yang dicadangkan yang tertera pada aplikasi MySPR Semak.

Setiausaha SPR turut mengingatkan majikan supaya membenarkan pekerja mereka yang merupakan pengundi berdaftar membuang undi.

“Mana-mana majikan yang didapati menghalang pekerjanya keluar mengundi boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 25(3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara setahun, jika sabit kesalahan,” katanya. berkata.

--

--

--

Sebaran berita terkini hanya untuk anda! Sumber berita terhangat and masa kini di dalam dan luar negara! Ikutilah kami TheMalaysiaPost : www.themalaysiapost.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Malaysia Post

Malaysia Post

Sebaran berita terkini hanya untuk anda! Sumber berita terhangat and masa kini di dalam dan luar negara! Ikutilah kami TheMalaysiaPost : www.themalaysiapost.com

More from Medium

Introducing Kitava’s New Culinary Director

Stan Culture: Fans Gone Rogue or Builders of the Future?

AMA Recap of Crypto Eagles with DAOLAND

Welcome To The Tribe | A Mission To 100M