Guan Eng : Makan dengan penyepit tidak menjadikan seorang kurang sebagai rakyat Malaysia

Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menyifatkan rujukan mengenai penyepit yang dibuat oleh Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai mudah dan menyinggung perasaan masyarakat Cina, yang dicadangkan oleh mereka masih belum “diasimilasikan”.

Bekas perdana menteri itu dilaporkan menggunakan rujukan itu untuk menggambarkan halangan kepada usaha untuk mengasimilasikan masyarakat Cina, pandangan yang beliau nyatakan secara konsisten sepanjang karier politiknya walaupun ia telah berulang kali disangkal.

Lim, bekas anggota kanan barisan kabinet Dr Mahathir, berkata cadangan bahawa penggunaan penyepit — berbanding menggunakan tangan untuk memberi makan — adalah tanda identiti Cina sebenarnya salah, dengan menyatakan bahawa kutleri itu juga merupakan sebahagian daripada peralatan lain. budaya.

Pemimpin DAP itu juga mengkritik pandangan Dr Mahathir tentang asimilasi. Lim berkata Dr Mahathir sepatutnya lebih menumpukan kepada integrasi.

“Tun adalah salah untuk memberi tumpuan kepada asimilasi dan bukannya integrasi dan menggunakan penyepit dan bukannya mengamalkan cara makan Malaysia dengan tangan adalah salah satu sebab yang membawa kepada perpisahan dalam kalangan rakyat,” kata Lim dalam satu kenyataan.

“Ini bukan sahaja mudah tetapi menyinggung perasaan masyarakat Cina di sini. Tun harus diingatkan bahawa bukan sahaja China atau Taiwan tetapi negara seperti Jepun, Korea Selatan dan Vietnam juga menggunakan penyepit,” katanya lagi.

Dr Mahathir dilaporkan membuat penegasan kontroversi itu apabila mengemukakan soalan daripada pihak hadapan pada pelancaran memoir baharunya, bertajuk Menangkap Harapan: Perjuangan Berterusan Untuk Malaysia Baharu.

Malaysiakini telah memetik beliau sebagai berkata:

“Sebagai contoh, orang Cina makan dengan penyepit, mereka tidak makan dengan tangan mereka. Mereka tidak mengamalkan cara makan makanan Malaysia. Mereka mengekalkan penyepit yang merupakan identiti dengan China, bukan dengan Malaysia dan banyak perkara lain.”

Lim membalas dengan mencadangkan pandangan Dr Mahathir adalah satu kesilapan yang logik.

--

--

--

Sebaran berita terkini hanya untuk anda! Sumber berita terhangat and masa kini di dalam dan luar negara! Ikutilah kami TheMalaysiaPost : www.themalaysiapost.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Malaysia Post

Malaysia Post

Sebaran berita terkini hanya untuk anda! Sumber berita terhangat and masa kini di dalam dan luar negara! Ikutilah kami TheMalaysiaPost : www.themalaysiapost.com

More from Medium

My Non Existing Inventions

VisNar brief: Fashion Promotion

ASKO: November Recap

The Keepcember Threshold Community Wide Call was Thursday December 9th at 3pm ET on the Threshold…