Ketua SPRM Azam Baki menyaman pemberi maklumat kerana memfitnah

Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Tan Sri Azam Baki telah memfailkan saman fitnah terhadap pemberi maklumat Lalitha Kunaratnam berhubung artikelnya yang disiarkan dalam portal berita Independent News Service (INS), tahun lepas.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam Azam Megat Abdul Munir, saman itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui firma guaman Tetuan Zain Megat & Murad, hari ini.

Megat berkata saman itu adalah berhubung artikel yang diterbitkan dan diterbitkan semula oleh defendan (Lalitha) dalam INS pada 26 Oktober dan 15 Disember tahun lalu.

“Daripada membalas Surat Tuntutan pelanggan kami yang dikeluarkan pada 6 Januari, dia melalui peguamnya telah mengeluarkan kenyataan akhbar yang diterbitkan di akaun Twitternya, di mana dia telah mendakwa menyokong penerbitan dan penerbitan semulanya, kandungan yang disimpan oleh pelanggan kami dengan bersungguh-sungguh. adalah fitnah.

“Oleh itu, anak guam kami terpaksa memfailkan saman ini sebelum tamat tempoh 14 hari dari tarikh Surat Tuntutan untuk menjaga nama baik, reputasi dan kedudukan profesionalnya.

“Dengan berbuat demikian, anak guam kami hanya menegaskan haknya seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang terpakai, untuk mendapatkan relif yang perlu dan sewajarnya daripada mahkamah dan anak guam kami amat percaya bahawa ini juga akan memberikan defendan hak dan peluang yang sama untuk mewajarkan tuntutannya di mahkamah dan bukan hanya terlibat dalam perbicaraan oleh media,” kata peguam itu.

Megat berkata anak guamnya tidak akan membuat sebarang kenyataan lanjut berhubung perkara itu dan akan menyerahkan kepada mahkamah untuk mendengar dan membuat keputusan sewajarnya.

“Akhir sekali, anak guam kami ingin menjelaskan dengan jelas komitmennya yang tidak berbelah bahagi bahawa SPRM akan sentiasa melindungi semua pemberi maklumat yang berada dalam lingkungan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat,” tambahnya.

--

--

--

Sebaran berita terkini hanya untuk anda! Sumber berita terhangat and masa kini di dalam dan luar negara! Ikutilah kami TheMalaysiaPost : www.themalaysiapost.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Malaysia Post

Malaysia Post

Sebaran berita terkini hanya untuk anda! Sumber berita terhangat and masa kini di dalam dan luar negara! Ikutilah kami TheMalaysiaPost : www.themalaysiapost.com

More from Medium

Playboi Carti’s best looks & how to get them

Lab 6: Capacitive Sensing with Piezo

Digital Derive

THEY CAME